logo headerHet verhaal achter naam en logo

Mijn overgrootvader C.H. Wagenaar Hummelinck was in de tweede helft van de 19e eeuw officier bij de landmacht. Op een gegeven ogenblik las hij over een uit Amerika overgewaaid proces voor het condenseren van melk om deze langer houdbaar te maken. Hij was ervan overtuigd dat een dergelijk product ook in Nederland in een behoefte zou voorzien en ging zich erin verdiepen.
Hij nam op 38-jarige leeftijd ontslag bij de landmacht en ging naar Zwitserland waar de enige Europese (Nestlé)fabriek voor de productie van gecondenseerde melk stond en leerde daar de kneepjes van het vak. Teruggekomen in Nederland wist hij het benodigde startkapitaal bij elkaar te krijgen en richtte hij in Vlaardingen de N.V. Hollandia, Hollandsche Fabriek van Melkproducten op.

Na een moeizame start en zes verliesgevende jaren kon hij, dankzij zijn doorzettingsvermogen, het jaar 1888 voor het eerst met winst afsluiten. Daarna bleef het bergopwaarts gaan en sloeg hij zijn vleugels allengs verder uit. Hij richtte niet alleen nieuwe melkfabrieken in het land op maar ook suikerraffinaderijen. Voor gecondenseerde melk is suiker nodig, die kan je dus maar beter zelf produceren. Toen mijn grootvader het bedrijf in 1913 overnam bestond Hollandia uit 19 fabrieken, verspreid over Noord- en Zuid-Holland, Friesland, Brabant, Duitsland en Canada, met kantoren in Vlaardingen, Londen en New York.
Ook mijn grootvader (M.G.) heeft niet stil gezeten, hoewel de Hollandia fabrieken in de crisisjaren rond 1920 noodgedwongen opgesplitst moesten worden. De gecondenseerde-melk-tak is samengegaan met Nestlé in Zwitserland, de suikerfabrieken van Hollandia vormden één van de drie concerns die de CSM hebben opgericht. Hollandia melkproducten bestaan nog steeds, zij het als productielijn van FrieslandCampina Professional.
Mijn vader (C.H.) volgde hun voetsporen maar had een minder commerciële inslag, Hij werd technisch directeur van de Friesch-Groningsche Coöperatieve Beetwortelsuikerfabriek in Groningen, waar hij de productie tot grote hoogte wist op te stuwen.

Toen in 1888 de zaken beter gingen lopen, werd ook meer aandacht besteed aan de verpakking van de producten en zag een nieuw logo het levenslicht: de letters H U M, gevat in drie schakels (lincks).Dit logo prijkte tot in lengte van dagen op alle Hollandiaproducten.

.HUM-logo

Toen ik op zoek was naar een naam en logo voor mijn tekstbureau, besloot ik het aloude Hummelinckenlogo, dat overigens nog steeds verrassend modern oogt, nieuw leven in te blazen. Dit vormt dan ook de basis van de naam en het logo van De Kleine Schakel. Zodoende komen ook nu beide delen van mijn naam tot uiting, Humme(l) en Lin(c)k.