Welkom op de website van EMW²H ProjectenAdvies

EMW²H ProjectenAdvies is een bureau dat, op diverse vlakken, ondersteuning en advies levert aan organisaties die zich bezig houden met het behoud van het landschap, cultuurhistorische waarden en plattelandsontwikkeling en aan natuur- en milieuorganisaties. Het werkgebied beslaat de drie noordelijke provincies.

Een steeds groter wordende nevenactiviteit betreft het schrijven, corrigeren en redigeren van teksten die verband houden met bovengenoemde sectoren. Deze werkzaamheden zijn ondergebracht in Tekstbureau De Kleine Schakel

EMW²H ProjectenAdvies is het eenmansbureau van Drs. Emmy M. Wolthuis - Wagenaar Hummelinck

 


Meer informatie is te vinden op de volgende pagina's

Werkzaamheden
Wie is Emmy Wolthuis
Kosten
WP  Bloglogo DKS
De Kleine Schakel